عنوان : اطلس پرندگان ایران

منصور علی آبادیان (نویسنده اصلی),
نوع اثر: تالیف
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: دی ۱۳۹۵
ناشر: جهاد دانشگاهی واحد خوارزمی
چکیده:

تصاویر رنگی پرندگان ایران با توضیح مختصری در باره ارایه شناختی، زیست شناسی و پراکنش گونه های ایران به صورت دو زبانه فارسی و انگلیسی تهیه شده است

کلمات کلیدی:
اطلس, پرندگان, ایران, اطلس, پرندگان, ایران