عنوان : نقش مقالات مروری در بهنگام سازی دانش دانشوران: همراه با متن کامل 10 مقاله مروری – انتقادی برتر

شعله ارسطوپور (نویسنده اصلی),
نوع اثر: تدوین و گردآوری
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: آبان ۱۳۹۲
ناشر: شیراز: تخت‌جمشید‏‫،
چکیده:

------

کلمات کلیدی:
-------, -------