عنوان : فلزات سنگین در خاک

امیر فتوت (نویسنده اصلی),
نوع اثر: ترجمه
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: شهریور ۱۳۹۷
چکیده:

دانش بشر همواره با سرعتی شگفت‌آور در حال گسترش است. در همین راستا، تمامی مؤلفه‌های محیط‌زیست، ازجمله خاک مورداستفاده شدید روزمره انسان قرارگرفته که درنتیجه وضعیت آن‌ها همواره در حال تغییرات کمی و کیفی است. در این راستا استفاده از روش‌ها و فناوری‌های جدید نیز باعث تشدید سرعت ورود انواع عناصر مختلف شیمیایی ازجمله فلزات سنگین به محیط‌زیست در زندگی روزمره انسان گردیده است. متأسفانه یکی از پیامدهای ناگوار این امر، آلودگی سیستم‌های زیست‌محیطی مانند خاک و آب است. بدیهی است آگاهی از رفتار فیزیکوشیمیایی و بیولوژیکی عناصر سنگین در خاک و تأثیر آن‌ها بر موجودات زنده و انسان ضروری است. برای مدیریت خاک‌های آلوده در ابتدا لازم است نسبت به ویژگی‌های آلاینده‌ها شناخت کافی پیدا کرد. متأسفانه تا زمان انتشار این کتاب، منبع جامعی در مورد مبانی آلودگی فلزات سنگین در خاک به زبان فارسی منتشر نشده است. در این کتاب به‌طور جامع به خصوصیات خاک‌شناختی و فیزیکوشیمیایی طیف گسترده‌ای از (شبه)فلزات سنگین پرداخته‌شده است که از مهم‌ترین آلاینده‌های زیست‌محیطی به شمار می‌روند. این نکته قابل تأکید است که کتاب حاضر که ترجمه ویرایش سوم آن است پژوهش‌ها و یافته‌های جدید در زمینة آلودگی فلزات سنگین در خاک را که در فاصله چاپ‌های قبلی به انجام رسیده و منتشرشده است به‌خوبی در خود جای‌داده است. ویرایش اخیر حاوی اطلاعات جامعی در مورد (شبه)فلزات سنگین آنتیموان، آرسنیک، باریم، کادمیم، کروم، کبالت، مس، طلا، سرب، منگنز، جیوه، مولیبدن، نیکل، سلنیم، نقره، تالیم، قلع، تنگستن، اورانیم، وانادیم و روی است. این کتاب شامل اطلاعات ارزشمندی درباره منبع و مقدار فلزات سنگین، اهمیت زیست‌محیطی و عوامل مؤثر بر رفتار فیزیکوشیمیایی آن‌ها در خاک، شکل‌های مختلف شیمیایی این عناصر در خاک،‌ قابلیت فراهمی و همچنین آلودگی و خطرسنجی آن‌ها در سیستم‌های خاک-گیاه-انسان است.

کلمات کلیدی:
آلودگی خاک- شیمی خاک- شبه فلزات سنگین- کادمیم- سرب- جیوه- نیکل- مس-کرم- آرسنیک, آلودگی خاک- شیمی خاک- شبه فلزات سنگین- کادمیم- سرب- جیوه- نیکل- مس-کرم- آرسنیک