عنوان : بینایی: احساس و ادراک

جواد صالحی فدردی (نویسنده اصلی), مرضیه صالحی فدردی(نویسنده اصلی) , بهروز ظهوریان(نویسنده اصلی) , عباس عظیمی(ویراستار علمی) ,
نوع اثر: تصنیف
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: مهر ۱۳۹۶
چکیده:

خوب دیدن و درک درست از دنیای پیرامون، جزء خصایص متعالی یک بینایی سالم و نشانه‌ای بارز از بقاء و حیات می‌باشد. اینکه چه مقدار از محیط اطراف را میتوان دریافت نمود، بستگی به توانایی‌های مربوط به سیستم درک و بینایی دارد. درک و پی بردن به این مفهوم باعث کشف ناشناخته‌ها می‌گردد. در انسان و بسیاری از موجودات دیگر، شروع فرآیند دیدن، توسط سلولهای گیرنده لایه شبکیه آغاز شده و جهت تجزیه و تحلیل به مراکز بسیار پیچیده مغز ارسال می‌گردد. به ‌عبارت دیگر انرژی نورانی ساطع شده از محیط توسط سلولهای گیرنده چشم جذب شده و آنرا تبدیل به جریان عصبی می‌نماید. چگونگی فرایند دیدن و اینکه چرا در این مراحل گاهی دچار اشتباه و خطای بینایی می‌گردد و اصولا چرا در تجزیه و تحلیل فرآیند بینایی در بعضی از افراد مشکلاتی به‌وجود میآید، موضوع اصلی این کتاب می‌باشد. پی بردن به فرایند بینایی لازمه داشتن مجموعه‌ای از علوم مختلف همچون آناتومی، فیزیولوژی، فیزیک، سایکولوژی و اپتیک و غیره دارد. کتاب حاضر با اهداف درسی و کمک درسی تالیف شده است و می‌تواند مورد استفاده محققین علوم مغز و اعصاب، چشم و بینایی، چشم پزشکان، اپتومتریست‌ها، روانشناسان، روانپزشکان و دانشجویان قرار گیرد. موضوعات این کتاب در ده فصل تنظیم گردیده است.

کلمات کلیدی:
احساس و ادراک، بینایی، خطای بینایی، اختلالات بینایی, احساس و ادراک, بینایی, خطای بینایی, اختلالات بینایی