عنوان : اصول فقه کاربردی دوره مقدماتی

علیرضا عابدی سرآسیا (نویسنده اصلی),
نوع اثر: تالیف
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: تیر ۱۳۹۸
چکیده:

اصول فقه که می‏توان از آن با عنوان «منطق فهم دین» یاد کرد، حاوی مطالب ارزشمندی است که به‌منزلۀ «قواعد فهم متن» هستند. این قواعد که حاصل تلاش‌های شبانه‌روزی هزاران اندیشمند اسلامی است، راه و ‌روش، فهم و برداشت صحیح از متون و رمزگشایی از آن را به ما می‏آموزد. اگرچه علم اصول فقه در راستای فهم صحیح فقهی تدوین شده است، اما اکثر قواعد آن به متون شرعی اختصاصی ندارد و در تمامی متون کارایی دارد. ازاین‌رو، آشنایی با اصول فقه برای هرکسی که با فهم متن سروکار دارد، ضروری می‏نماید. ازطرفی، آنچه موجب دوری قشر زیادی از اندیشمندان علوم مختلف از این علم ارزشمند شده است، از یک‌سو انبوه اصطلاحات دشوار و تخصصی و از سوی دیگر، تصور عدم کارایی آن در متون غیرشرعی است. مثال‌های معمولاً فقهی محض و یا غیرکاربردی نیز بر این تصور دامن زده است. در مجموعۀ حاضر سعی شده است که یک دوره از مباحث کاربردی اصول فقه با بیانی نسبتاً ساده (همراه با پرهیز از اصطلاحات غیرضروری و یا توضیح اصطلاحات ضروری) ارائه شود. همچنین، به‌منظور کاربردی‌تر‌کردن مباحث سعی شده است از مثال‌های فقهی، حقوقی و عرفی استفاده شود. از ارائۀ نظریه‌ها یا استدلال‌های مختلف نیز دوری شده و به مهم‌ترین و مشهور‌ترین اقوال و محکم‌ترین استدلال‌ها اکتفا شده است.

کلمات کلیدی:
اصول فقه. فقه. مبادی اصول, اصول فقه. فقه. مبادی اصول