عنوان : مدلسازی مبتنی بر عامل با استفاده از نرم افزار نت لوگو NetLogo

نرگس صالح نیا (نویسنده اصلی), سیدفرزاد موسوی (نویسنده اصلی),
نوع اثر: تالیف
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: مهر ۱۳۹۸
ناشر: موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران
چکیده:

مدلهای مبتنی بر عامل، کنش و واکنش های عوامل در یک محیط را شبیه سازی می کنند و اجازه بررسی تعاملات و پویایی های غیرخطی در یک سیستم اجتماعی اقتصادی پیچیده را می دهند.

کلمات کلیدی:
شبیه سازی، اقتصاد، کامپیوتر، مبتنی بر عامل, شبیه سازی, اقتصاد, کامپیوتر, مبتنی بر عامل