عنوان : یکصد نکته کاربردی در کارخانجات خوراک دام و طیور

حسن کرمانشاهی (نویسنده اصلی), علیرضا عباسی پور(نویسنده اصلی) , امیر عطار(نویسنده اصلی) , عصمت بیات(نویسنده اصلی) ,
نوع اثر: تالیف
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: شهریور ۱۳۹۸
ناشر: انتشارات واژگان خرد . چاپ و صحافی در موسسه چاپ دان
چکیده:

در این کتاب موضوعات مهمی در بخش های مختلف خط تولید خوراک و پرداختن به مشکلات و مسایل آن،مطرح شده است تا بتواند در جهت ارتقای سطح کیفی تولید خوراک پلت و افزایش بهره وری در کارخانجات خوراک دام و طیور گام مثبتی بر دارد.

کلمات کلیدی:
خوراک حیوانی-صنعت و تجارت- کنترل کیفیت, خوراک حیوانی-صنعت و تجارت- کنترل کیفیت