عنوان : مقالة پژوهشی در علوم پایه از نگارش تا انتشار

منصور علی آبادیان (نویسنده اصلی), حسین رجایی(نویسنده اصلی) ,
نوع اثر: تالیف
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: آبان ۱۳۹۸
چکیده:

برخی از نویسندگان کم‌تجربه، تصور می‌کنند که نویسندگان حرفه‌ای، نوعی نبوغ ذاتی دارند، نوعی ژن نویسندگی! و یا سال‌های درازی را در کشورهای خارجی صرف گذراندن دوره‌های مختلف نویسندگی، زبان و گرامر انگلیسی کرده‌اند. ولی پس از انتشار چند مقاله درمی‌یابند که این تصور غیرواقعی است! هیچ پژوهشگری ژن دانشمندبودن یا نویسندگی ندارد. نوشتن فعالیتی دشوار و وقت‌گیر است که نیاز به صبر، ممارست و آموختن دارد. این دشواری گریبان پرکارترین نویسندگــــــان و حتی کســـــــانی را که به زبـــان مادری می‌نویسند نیز رها نمی‌کند. توانایی نوشتن مقاله نوعی مهارت است که همه می‌توانند آن‌را بیاموزند. شما نیز با داشتن موارد فوق و تمرین مستمر به‌زودی به نویسنده‌ای خوب تبدیل خواهید شد.

کلمات کلیدی:
مقاله راهنمای آموزشی، Essays -- Authorship -- Study and teaching، نگارش علمی و فنی - - راهنمای آموزشی, مقاله راهنمای آموزشی, Essays -- Authorship -- Study and teaching, نگارش علمی و فنی - - راهنمای آموزشی