عنوان : تفسیر تبیان ج1

حسین صابری (نویسنده اصلی),
نوع اثر: ترجمه
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: آذر ۱۳۹۸
ناشر: بنیاد پژوهشهای اسلامی
چکیده:

تفسیر تبیان از مهمترین تفاسیر شیعه و اولین تفسیر معتبر و کامل شیعی به زبان عربی از قرآن کریم است. این تفسیر در قرن پنجم تدوین شده است. این تفسیر، جامع انواع علوم و فنون متعلق به تفسیر قرآن همچون ادبیات عرب، حدیث، فقه، کلام و تاریخ است. مرحوم شیخ طوسی علاوه بر نقل روایات مأثور با تکیه بر عقل و توجه به علوم مختلف با ارزیابی آرای تفسیری گذشتگان و معاصران خود پرداخته است.

کلمات کلیدی:
تفسیر تبیان - طوسی, تفسیر تبیان - طوسی