عنوان : بوستان سالکان در شرح صحیفه سرور ساجدان (ع) جلد 2

حسین صابری (نویسنده اصلی),
نوع اثر: ترجمه
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: دی ۱۳۹۸
ناشر: بنیاد پژوهشهای اسلامی
چکیده:

صحیفه سجادیه نامى است آشنا و گوهرى است گران‌سنگ و سرچشم‌ه‏اى اثر گذار در اندیشه و اخلاق و معرفت. این کتاب از نخستین تألیف‌‏هاى امامیه و از ریشه‌دارترین آثار ارجمند مکتب تشیّع است و در گذر تاریخ پرشکوه خود، شرح‏‌هایى فراوان بر آن نوشته‌‏اند و ترجمه‌هایى بسیار فراروى نهاده‌‏اند. از این میان، جامع‏ترین و مفصل‏ترین شرح، اثرى است که سید على‌خان مدنى نگاشته و نام ریاض السالکین فى شرح صحیفة سیدالساجدین(ع) را بر آن نهاده است. آنچه اینک در اختیار شماست برگردان فارسى اثر با نام بوستان سالکان در شرح صحیفه سرور ساجدان (ع) است که همراه با تدقیق در متن و تحقیق در منابع و مآخذ انجام پذیرفته است.

کلمات کلیدی:
صحیفه سجادیه, صحیفه سجادیه