عنوان : اصول آلودگی هوا

مهدی کلاهی (نویسنده اصلی), آوا حیدری (نویسنده اصلی), معصومه جاوید(نویسنده اصلی) , نوشین تقوی(نویسنده اصلی) ,
نوع اثر: ترجمه
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: آبان ۱۳۹۸
ناشر: انتشارات تحقیقات آموزش کشاورزی و منابع طبیعی
چکیده:

کتاب اصول آلودگی هوا که ویرایش چهارم آن در اختیار می‏باشد، از حداقل 35 سال تجمیع علم و تجربه بهره برده است. ویرایش اول آن در سال 1973، ویرایش دوم در سال 1984، ویرایش سوم در سال 1994، و ویرایش چهارم در سال 2008 نشر یافته است. این سابقه و پیشینه، قدرت استدلال و تفسیر موضوع حیاتی روز، یعنی آلودگی هوا را به درستی پوشش می‏دهد. آلودگی هوا اگرچه موضوعی در بین رشته‏هایی چون شیمی، هواشناسی و مهندسی محیط‏زیست است ولی آن به این رشته‏ها محدود نشده، بلکه رویکردی کاملا فرا رشته ای دارد. این مطلب، اهمیت توجه به آلودگی هوا، و موضوع این کتاب، یعنی اصول آلودگی هوا را دو چندان می‏کند. کتاب اصول آلودگی هوا ویرایش چهارم، تجمیع تخصص و دانش علمی متخصصان مربوطه را در 7 بخش و 37 فصل به گونه‏ای ارائه می‏دهد که می‏آموزیم چگونه به آلودگی هوا بیاندیشیم و چگونه رویکردی تخصصی با این موضوع داشته باشیم. مبانی و اصول آلودگی هوا که برگرفته از بویژه دانش فیزیک، شیمی و مهندسی پایه است، برای کلیه دانش‏پژوهان و دانشجویان علاقمند راهگشا و ضروریست. بعبارتی، در این کتاب، علاوه بر درک اصول علم مبانی آلودگی هوا، خواننده با کاربرد و درک بیشتر تاثیرات آنها نیز مانوس می‏گردد. بنابراین، دانشجویان، شاغلان، پژوهشگران و دیگر علاقمندان در حوزه آلودگی هوا باید با این مفاهیم و ابزارها دقیق‏تر آشنا شوند. هدف کلی کتاب این است که به خواننده توانایی طراحی و بکارگیری ابزارهای مورد نیاز برای بهبود و نگهداری کیفیت هوا را بدهد. به همین دلیل، این کتاب، مرجع دروس و پژوهش‏های مربوط به آلودگی هوا است. کسانی که ترجمه‏ای انجام داده‏اند به سختی این امر واقفند. بویژه وقتی کتابی حجیم با حدود 950 صفحه زبان اصلی باشد. علاوه بر آن، این سختی وقتی چند برابر می‏گردد که کتاب مورد نظر، نگاه صرفا فوق تخصصی و علم نوین را بیان نماید. به علت اهمیت بارز کتاب اصول آلودگی هوا ویرایش چهارم، تمام این سختی‏ها را گروه ترجمه بر عهده گرفت تا بتواند مرجع و رفرنس علمی مفیدی برای جامعه تهیه نماید. برخی جداول به دلیل بکار بردن اسامی استانداردها یا قوانین، عمدا ترجمه نشده‏اند. به هر حال، امیدواریم چنین تلاشی بتواند مورد مطالعه قرار گیرد و مفید واقع شود.

کلمات کلیدی:
عناصر آلاینده، فیزیک هوا، شیمی هوا, عناصر آلاینده, فیزیک هوا, شیمی هوا