عنوان : کاربرد گیاهان شورزیست در تغذیه نشخوارکنندگان

رضا ولی زاده (نویسنده اصلی), علی رزاقی(نویسنده اصلی) , محمد ترحمی(نویسنده اصلی) ,
نوع اثر: تالیف
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: مهر ۱۳۹۸
چکیده:

کشاورزی شورزیست به مفهوم تولید محصولات زراعی، علوفه ای و باغی در خاک های شور یا با استفاده از آب شور می باشد. بخش قابل توجهی از خاک ها و منابع آبی جهان و ایران دارای چنین خصوصیتی می باشند. به دلیل وسعت و اهمیت این منابع تاکنون تحقیقات فراوانی در زمینه امکان بهره بردای مطلوب تر از آنها به منظور رفع نیازهای غذایی انسان، دام و طیور در جهان صورت گرفته یا در حال انجام است. نتایج این تحقیقات به صورت استفاده وسیع از گونه های گیاهی شورزیست همانند آتریپلکس و کوشیا و غیره در بیشتر نقاط دنیا نمود عملی و شاخص پیدا کرده است. در ایران علاوه بر اینکه منابع آب و خاک شور از جمله کویرهای مرکزی و مناطق اطراف آن از زمان های پیشین وجود داشته اند که خود تهدید بزرگی برای کشاورزی، سکونت و معیشت مردم قرار گرفته در این محدوده ها هستند؛ متاسفانه عدم بهره بردای اصولی از منابع خاک و آب شیرین نیز بر وسعت و حجم خاک و آب شور کشور افزوده و هر سال این روند شتاب بیشتری به خود می گیرد. اینکه این روند تخریبی باید متوقف شود و طرح های اصلاحی با مدیریت درخور و متناسب در کشور اجرا شوند شکی نیست، اما موضوعی که از نظر نگارندگان این اثر مورد توجه اصلی بوده واقعیت عینی وجود و ضرورت استفاده هر چه بهتر از میلیون ها هکتار خاک شور و صدها میلیون متر مکعب آب شور و پاسخ به این سوال کلیدی است که چگونه می توان از این منابع برای تولیدات دامی با راندمان قابل قبول استفاده کرد؟ در زمینه بهره برداری از آب و خاک شور برای تولید علوفه و خوراک دام و اثرات آنها بر سلامت و عملکرد دام، کمیت و کیفیت تولیدات دامی، اقتصاد و معیشت دامداران ساکن در مناطق با خصوصیات اقلیمی، آبی و خاکی مورد اشاره اطلاعات جامع کمتری به ویژه به فارسی در دسترس است. بنابراین آنچه مولفان این کتاب مد نظر داشتند، مطالعه وسیع منابع خارجی و داخلی، استخراج یافته ها، جمع بندی و تلفیق آنها با تجارت و دست آوردهای تحقیقات شخصی به منظور فراهم آوردن اثری فراگیر و جامع برای علاقه مندان به حوزه پرورش دام و طیور در مناطق با آب و خاک شور بوده است.

کلمات کلیدی:
گیاهان شورزیست آتریپلکس تخمیر شکمبه تولید مثل و آبستنی, گیاهان شورزیست آتریپلکس تخمیر شکمبه تولید مثل و آبستنی