عنوان : ویتامین ها در تغذیه دام و انسان

رضا ولی زاده (نویسنده اصلی), علیرضا ایوبی(نویسنده اصلی) , محمد محمودزاده(نویسنده اصلی) , الهه سادات امینی(نویسنده اصلی) ,
نوع اثر: ترجمه
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: تیر ۱۳۹۹
چکیده:

این کتاب دارای 19 فصل است. در فصل اول به کلیات، اهمیت و تاریخچه ویتامین ها پرداخته شده است.در فصول 2 تا 16 به بررسی همه جانبه تعداد 15 ویتامین توجه گردیده است. در فصل 17 مواد شبهویتامینی مورد بحث قرارگرفته و در فصل 18 به تعریف و اهمیت اسیدهای چرب ضروری پرداخته شده است.در فصا 19 مطالبی پیرامون اهمیت مکمل سازی مکملهای ویتامینی آورده شده است.

کلمات کلیدی:
ویتامین های محلول در چربی، ویتامین های محلول در آب، فرمول شیمیایی، نشانی های کمبود، نقش ویتامین ها در بدن, ویتامین های محلول در چربی, ویتامین های محلول در آب, فرمول شیمیایی, نشانی های کمبود, نقش ویتامین ها در بدن