عنوان : خوردگی میکروبی و راههای پیشگیری از آن

حسین عشقی (نویسنده اصلی), شهاب ناصری(نویسنده اصلی) ,
نوع اثر: تالیف
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: بهمن ۱۳۹۸
ناشر: انتشارات سنجش و دانش
چکیده:
کلمات کلیدی:
,