عنوان : مبانی جامعه‌شناسی (مفاهیم و گزاره‌های پایه)

غلامرضا صدیق اورعی (نویسنده اصلی), احمد فرزانه(نویسنده اصلی) , مهدیه باقری (نویسنده اصلی), سیده شیوا محمدی (نویسنده اصلی),
نوع اثر: تصنیف
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: آبان ۱۳۹۸
ناشر: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
چکیده:
کلمات کلیدی:
,