عنوان : ت‍م‍ک‍ی‍ن‌ ب‍ان‍و - ری‍اس‍ت‌ ش‍وه‍ر (از دی‍دگ‍اه‌ ق‍ان‍ون‌ م‍دن‍ی‌ و ج‍ام‍ع‍ه‌)

غلامرضا صدیق اورعی (نویسنده اصلی), سیده فاطمه محبی(ویراستار ادبی) ,
نوع اثر: تصنیف
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: آبان ۱۳۸۰
ناشر: سفیر صبح
چکیده:
کلمات کلیدی:
,