عنوان : حکمروایی نوین شهری: رویکردها، مفاهیم، مسائل و چالش‌ها (جلد 2)

غلامرضا صدیق اورعی (نویسنده اصلی), + 14 همکار(نویسنده اصلی) ,
نوع اثر: تصنیف
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: دی ۱۳۹۶
ناشر: تیسا
چکیده:
کلمات کلیدی:
,