عنوان : جستارهایی در سرمایه اجتماعی در ایران

غلامرضا صدیق اورعی (نویسنده اصلی), احمد فرزانه(نویسنده اصلی) ,
نوع اثر: تصنیف
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: آبان ۱۳۹۵
ناشر: پژوهشکاه فرهنگ، هنر و ارتباطات
چکیده:
کلمات کلیدی:
,