عنوان : انحطاط اقوام و حکومتها از دیدگاه نهج البلاغه

غلامرضا صدیق اورعی (نویسنده اصلی),
نوع اثر: تصنیف
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: بهمن ۱۳۸۰
ناشر: اداره کل تحقیق و توسعه صدا
چکیده:
کلمات کلیدی:
,