عنوان : مدیریت الزامات و مطالبات در مهندسی سیستم

حسین نقابی (نویسنده اصلی),
نوع اثر: تالیف
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: آبان ۱۳۹۹
ناشر: آموزشی تالیفی ارشدان
چکیده:
کلمات کلیدی:
,