عنوان : ویتامین ث در آبزیان

سعید زاهدی (نویسنده اصلی), حجت اله ذوالفقاری(نویسنده اصلی) , پیمان اویسی پور(نویسنده اصلی) ,
نوع اثر: ترجمه
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: اسفند ۱۳۸۷
ناشر: سازمان تحقیقات شیلات ایران
چکیده:
کلمات کلیدی:
,