عنوان : آزمون آمادگی جسمانی سالمندان sft

جواد غلامیان (نویسنده اصلی), مهدی طالب پور (نویسنده اصلی), زهره ابراهیمی(نویسنده اصلی) , احمد طالب پور(نویسنده اصلی) , سمیه گلزار (نویسنده اصلی),
نوع اثر: ترجمه
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: اسفند ۱۳۹۸
ناشر: طنین دانش
چکیده:
کلمات کلیدی:
,