عنوان : تجارت و کسب و کار ورزشی: در کشورهای حوزه اقیانوس آرام (آسیای شرقی)

جواد غلامیان (نویسنده اصلی), محسن اسمعیلی(نویسنده اصلی) , فهیمه محمدحسن(نویسنده اصلی) , جواد مرادی(نویسنده اصلی) ,
نوع اثر: ترجمه
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: دی ۱۳۹۷
ناشر: طنین دانش
چکیده:
کلمات کلیدی:
,