عنوان : نظارت از دیدگاه امیرمومنان علی علیه السلام

محمدرضا جواهری (نویسنده اصلی),
نوع اثر: تالیف
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: خرداد ۱۳۸۰
ناشر: امام محمدباقر علیه السلام
چکیده:
کلمات کلیدی:
,