عنوان : نقل قرائات قرآن؛ مسئلۀ تواتر و پیدایی قرائت‌های شاذّ

ولی عبدی (نویسنده اصلی),
نوع اثر: ترجمه
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: بهمن ۱۳۹۸
ناشر: کرگدن
چکیده:
کلمات کلیدی:
,