عنوان : مباحثات کلامی مسیحیان و مسلمانان درباره تثلیث در سده های نخست هجری

ولی عبدی (نویسنده اصلی),
نوع اثر: تالیف
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: اسفند ۱۳۹۹
ناشر: بنیاد پژوهش های آستان قدس رضوی
چکیده:
کلمات کلیدی:
,