عنوان : مقدمه ای بر بیوانفورماتیک کاربردی

علی جوادمنش (نویسنده اصلی), سونیا زکی زاده(نویسنده اصلی) , صابر جلوخانی(ویراستار علمی) , منیره تقی پور(ویراستار ادبی) ,
نوع اثر: ترجمه
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: خرداد ۱۴۰۰
ناشر: پادینا
چکیده:
کلمات کلیدی:
,