عنوان : حامیان مالی در ورزش

مهدی طالب پور (نویسنده اصلی), وحید ساعتچیان(نویسنده اصلی) , محسن اسماعیلی(نویسنده اصلی) ,
نوع اثر: ترجمه
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: فروردین ۱۳۹۵
ناشر: طنین دانش
چکیده:
کلمات کلیدی:
,