عنوان : مباحث پیشرفته در بیولوژی مولکولی تنظیم سلولی و مولکولی سازگاری به فعایت ورزشی

مهرداد فتحی (نویسنده اصلی), ارسلان دمیرچی(نویسنده اصلی) , بهنام روزبه (نویسنده اصلی), محمد مهدی پور(نویسنده اصلی) , غلام رسول محمدرحیمی (نویسنده اصلی), فرزانه ملکی(نویسنده اصلی) , معصومه السادات مدرسی (نویسنده اصلی), پروین بابایی(ویراستار علمی) ,
نوع اثر: ترجمه
شماره چاپ: دوم
تاریخ انتشار: آذر ۱۴۰۰
ناشر: انتشارات حتمی
چکیده:
کلمات کلیدی:
,