عنوان : بسترسازی برند در صنعت ورزش حرفه‌ای، حفظ رشد از طریق نوآوری

جواد غلامیان (نویسنده اصلی), زهرا امینی روشن (نویسنده اصلی), رامتین بهشتی (نویسنده اصلی), محسن اسماعیلی(نویسنده اصلی) ,
نوع اثر: ترجمه
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: دی ۱۴۰۰
ناشر: شمال پایدار‏‫
چکیده:
کلمات کلیدی:
,