عنوان : احیای بوم‏‌شناختی در مناطق حفاظت‌شده: اصول، دستورالعمل‌ها و کارکردها

فاطمه طباطبائی یزدی (نویسنده اصلی), محمد فرزام (نویسنده اصلی), هانیه اسدپور فعال مشهدی(ویراستار ادبی) , مهدی کلاهی (ویراستار ادبی),
نوع اثر: ترجمه
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: تیر ۱۴۰۱
چکیده:
کلمات کلیدی:
,