عنوان : مقدمه ای بر کاربرد لینوکس و پایتون در ژنتیک و بیانفورماتیک

محمد مهدی شریعتی (نویسنده اصلی), محمد تیموریان(نویسنده اصلی) ,
نوع اثر: تالیف
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: خرداد ۱۴۰۱
ناشر: نشر شاملو
چکیده:
کلمات کلیدی:
,