عنوان : مبانی مدیریت استراتژیک

مهدی طالب پور (نویسنده اصلی), بهادر عزیزی (نویسنده اصلی), مسعود آقایی (نویسنده اصلی), نفیسه مبارکی(نویسنده اصلی) ,
نوع اثر: ترجمه
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: خرداد ۱۴۰۱
ناشر: انتشارات شمال پایدار
چکیده:
کلمات کلیدی:
,