عنوان : اپیدمیولوژی و خصوصیات فیتوپلاسماهای بیماری زا در گیاهان

سعید طریقی (نویسنده اصلی),
نوع اثر: ترجمه
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: آذر ۱۴۰۱
چکیده:
کلمات کلیدی:
,