عنوان : مدل های کسب و کارهای دیجیتال در ورزش

جواد غلامیان (نویسنده اصلی), محمد حسن فردوسی(نویسنده اصلی) , هستی هاشمیان دلوئی (نویسنده اصلی),
نوع اثر: ترجمه
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: دی ۱۴۰۱
ناشر: قلم نخبگان
چکیده:
کلمات کلیدی:
,