عنوان : راهتمای جامع تکنولوژی و فرآوری خوراک دام، طیور و آبزیان

حسن کرمانشاهی (نویسنده اصلی), امیر عطار(نویسنده اصلی) , علیرضا عباسی پور(نویسنده اصلی) , عصمت بیات(نویسنده اصلی) ,
نوع اثر: تالیف
شماره چاپ: دوم
تاریخ انتشار: اسفند ۱۳۹۷
ناشر: ترجمان خرد تهران
چکیده:
کلمات کلیدی:
,