عنوان : راهتمای جامع تکنولوژی و فرآوری خوراک دام، طیور و آبزیان (ویراست جدید)

حسن کرمانشاهی (نویسنده اصلی), امیر عطار(نویسنده اصلی) , علیرضا عباسی پور(نویسنده اصلی) , عصمت بیات(نویسنده اصلی) ,
نوع اثر: تالیف
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: اسفند ۱۴۰۱
ناشر: سناباد- ویرایش جدید با 524 صفحه. چاپ قبلی انتشارات
چکیده:
کلمات کلیدی:
,