عنوان : مقدمه ای بر شیمی مواد غذایی

حسین عشقی (نویسنده اصلی), مجید مکبر اصفهانی(نویسنده اصلی) , مرضیه اکبرزاده (نویسنده اصلی),
نوع اثر: ترجمه
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: اسفند ۱۴۰۱
ناشر: جهاد دانشگاهی شهرکرد
چکیده:
کلمات کلیدی:
,