عنوان : عقود معین 1، بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح

سیدمحمدهادی قبولی درافشان (نویسنده اصلی), مصظفی بختیاروند(نویسنده اصلی) , محمد تقی نادی(نویسنده اصلی) ,
نوع اثر: تالیف
شماره چاپ: دوم
تاریخ انتشار: بهمن ۱۴۰۱
چکیده:
کلمات کلیدی:
,