عنوان : راهنمای کیفیت پوسته تخم مرغ

حیدر زرقی (نویسنده اصلی), الهه شهریاری سرحدی (نویسنده اصلی), مسعود محمدی زیارت (نویسنده اصلی), الهه رضایی (نویسنده اصلی), سعیده اسدزاده هروی (نویسنده اصلی),
نوع اثر: ترجمه
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: بهمن ۱۴۰۲
ناشر: انتشارات پادینا
چکیده:
کلمات کلیدی:
,