کتابهای دکتر فرزاد قائمی

فارسی

 1. شاهنامه سرایی و سنتهای ادبی و سنتهای فرهنگی در ایران باستان, تالیف, سال (خرداد ۱۳۸۹)
 2. اسطوره متن هویت ساز: حضور شاهنامه در ادب و فرهنگ ایرانی, تالیف, سال (فروردین ۱۳۸۷)
 3. درس نامه پارسی, تالیف, سال (مهر ۱۳۹۲)
 4. درس نامه پارسی, تالیف, سال (مهر ۱۳۹۲)
 5. درس نامه پارسی, تالیف, سال (اردیبهشت ۱۳۹۴)
 6. مجموعه مقاله های همایش شاهنامه پس از شاهنامه, تدوین و گردآوری, سال (اردیبهشت ۱۳۹۵)
 7. مجموعه مقاله های همایش مخاطب شناسی شاهنامه, تدوین و گردآوری, سال (اردیبهشت ۱۳۹۴)
 8. مجموعه مقاله های همایش شاهنامه فردوسی و مطالعات هنری, تدوین و گردآوری, سال (بهمن ۱۳۹۵)
 9. مجموعه مقاله های همایش شاهنامه پس از شاهنامه: جلد دوم مقالات, تدوین و گردآوری, سال (اردیبهشت ۱۳۹۵)
 10. طومار جامع نقالی شاهنامه:طومار جامع قجری به قلم محمد‌شریف نایگلی, تصنیف, سال (مهر ۱۳۹۶)
 11. درس نامه پارسی, تالیف, سال (مهر ۱۳۹۵)
 12. کتاب گرشاسب, تصحیح, سال (اسفند ۱۴۰۱)
 13. نظریه ادبیات شیعی: درآمدی بر اصالت حماسه در فرهنگ تشیع, تالیف, سال (اسفند ۱۴۰۱)