کتابهای دکتر حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف

فارسی

 1. روانشناسی رشد ، رشد شناختی کودکان., ترجمه, سال (فروردین ۱۳۸۲)
 2. روان شناسی بلوغ و نوجوانی،روانشناسی رشد(2), تالیف, سال (فروردین ۱۳۸۴)
 3. کمروئی دانش آموز, ویراستاری علمی, سال (آذر ۱۳۸۵)
 4. کمروئی دانش آموز, ویراستاری علمی, سال (بهمن ۱۳۸۸)
 5. روانشناسی رشد کاربردی (روانشناسی کودک و نوجوان), تالیف, سال (شهریور ۱۳۸۷)
 6. آموزش رهایی از اضطراب (آرام سازی غیر دارویی), تالیف, سال (شهریور ۱۳۸۲)
 7. آموزش رهایی از اضطراب (آرام سازی غیر دارویی), تصنیف, سال (بهمن ۱۳۸۳)
 8. آموزش رهایی از اضطراب (آرام سازی غیر دارویی), تالیف, سال (اسفند ۱۳۸۴)
 9. نظریه های نوین تحول انسان, ترجمه, سال (اسفند ۱۳۸۵)
 10. روان شناسی اجتماعی سلامتی, تالیف, سال (بهمن ۱۳۸۱)
 11. روان شناسی اجتماعی سلامتی, تالیف, سال (بهمن ۱۳۸۵)
 12. تحلیل رفتار ورفتار درمانی کودک و نوجوان, ترجمه, سال (اسفند ۱۳۷۸)
 13. روان شناسی رشد 1 با تاکید بر بهداشت روانی, تالیف, سال (خرداد ۱۳۷۵)
 14. دانشگاه و انتخابی آگاهانه, تالیف, سال (اسفند ۱۳۷۹)
 15. روانشناسی رشد (1) دوران قبل و هنگام تولد کودک, تالیف, سال (شهریور ۱۳۷۷)
 16. آموزش رهایی از اضطراب (آرام سازی غیر دارویی ), تالیف, سال (بهمن ۱۳۸۹)
 17. روانشناسی بیماران قلبی،با رویکرد محققان ایرانی, تالیف, سال (اردیبهشت ۱۳۹۳)
 18. مشاوره و روان درمانی،روان درمانی روان پویشی،هنر گوش دادن, ترجمه, سال (خرداد ۱۳۸۹)
 19. فرصتی برای زندگی مشترک بهتر, ترجمه, سال (اسفند ۱۳۹۲)
 20. روانشناسی رشد کاربردی, تالیف, سال (بهمن ۱۳۹۴)
 21. نوجوان و خانواده (UFGT نگاهی نوین به روان درمانی نوجوان), ویراستاری علمی, سال (خرداد ۱۳۹۳)
 22. روانشناسی شناختی, ترجمه, سال (شهریور ۱۳۹۵)
 23. روانشناسی شناختی, ترجمه, سال (مرداد ۱۳۸۰)
 24. درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد, ترجمه, سال (آذر ۱۳۹۶)
 25. تصویر بدن در کودکان, ترجمه, سال (اسفند ۱۳۹۸)
 26. پایه های زیستی تحول شناختی, ترجمه, سال (اسفند ۱۳۹۹)
 27. الگوهای مزاج،شخصیت وسبک های فرزندپروری, تالیف, سال (اسفند ۱۴۰۱)
 28. تحول مغز و مدرسه: راهبردهای عملی برای رشد کنش وری اجرایی دانش آموزان, ترجمه, سال (اسفند ۱۴۰۱)