بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: Ball milling


موارد یافت شده: 13

1 - Effect of Cu 2+ ion on biological performance of nanostructured uorapatite doped with copper (چکیده)
2 - Effect of alumina particles on structural changes in MoS 2 during a ball milling process (چکیده)
3 - Manufacturing of Al-Al2O3-Mg multilayered nanocomposite by ARB process and study of its microstructure, tensile and bending properties (چکیده)
4 - The Effect of MWCNT on the Mechanical and Electrical Properties of HDPE/MWCNT Nanocomposite (چکیده)
5 - Formation of Nanocrystalline and Ultrafine-grained Structures in Disk-shaped Samples of Fe-0.15C and Interstitial-free (IF) Steels Produced by Ball Milling (چکیده)
6 - Effect of Milling Time and Clay Content on the Thermal Stability of Polyethylene-Clay Nanocomposite (چکیده)
7 - THE EFFECT OF GRINDING TIME ON THE SPECIFIC SURFACE AREA DURING INTENSIVE GRINDING OF MINERAL POWDERS (چکیده)
8 - Influence of Nano-Size Al2O3 Weight Percent on the Microstructure and Mechanical Properties of Al-Matrix Nanocomposite (چکیده)
9 - Crystallinty behavior of MDPE-clay nanocomposites fabricated using ball milling method (چکیده)
10 - Synthesis of PE-Cu-C Nano-Crystalline Composite by ‎Mechanochemical Technique (چکیده)
11 - Crystallinity Behavior of MDPE-Clay Nanocomposites Fabricated using Ball Milling Method (چکیده)
12 - Synthesis of Al-Al2O3 Nano-Composite by Mechanical Alloying and Evaluation of the Effect of Ball Milling Time on the Microstructure and Mechanical Properties (چکیده)
13 - Synthesis of Al-Al2O3 Nano-Composite by Mechanical Alloying and Evaluation of the Effect of Ball Milling Time on the Microstructure and Mechanical Properties (چکیده)