بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: Gas permeation


موارد یافت شده: 14

1 - Gas permeation properties of cellulose acetate/silica nanocomposite membrane (چکیده)
2 - Effect of support layer on gas permeation properties of composite polymeric membranes (چکیده)
3 - Separation of H2S from CH4 by polymeric membranes at different H2S concentrations (چکیده)
4 - Preparation, characterization and gas permeation study of PSf/MgO Nanocomposite Membrane (چکیده)
5 - Effect of solvent type on the morphology and gas permeation properties of polysulfone–silica nanocomposite membranes (چکیده)
6 - Preparation and characterization of dimethyldichlorosilane modified SiO2/PSf nanocomposite membrane (چکیده)
7 - Performance Comparison of Different Separation Systems for H2 Recovery from Catalytic Reforming Unit Off-Gas Streams (چکیده)
8 - Separation of hydrocarbons from methane by polyurethane rubber membrane on the base of polytetramethylene mglycol(PTMG) (چکیده)
9 - Gas separation properties of polyether-based polyurethane–silica nanocomposite membranes (چکیده)
10 - Effect of Synthesis Parameters on Structural Characteristics of Polysulfone Membrane and its Gas Separation Properties (چکیده)
11 - Comparison of High and Low Concentrations of Hydrogen Sulfide Removal from Methane Using Commercial Polyphenylene Oxide Hollow Fiber Membrane (چکیده)
12 - Effects of preparation conditions on the morphology and gas permeation properties of polyethylene (PE) and ethylene vinyl acetate (EVA) films (چکیده)
13 - Synthesis, Characterization and Separation Performance of ZSM-5 Zeolite Membranes (چکیده)
14 - Gas Permeation Properties of Polyvinylchloride/Polyethyleneglycol Blend Membranes (چکیده)