بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: Key agreement


موارد یافت شده: 13

1 - REACH: Robust Efficient Authentication for Crowdsensing-based Healthcare (چکیده)
2 - Slight: A lightweight authentication scheme for smart healthcare services (چکیده)
3 - Robust Authentication and Session Key Agreement Protocol for Satellite Communications (چکیده)
4 - An Efficient Lightweight Authentication and Key Agreement Protocol for Patient Privacy (چکیده)
5 - Lightweight Authentication for Remote Healthcare Systems in Cloud-IoT (چکیده)
6 - A provably secure ECC-based roaming authentication scheme for global mobility networks (چکیده)
7 - An Improved Secure Authentication and Key Agreement Scheme for Healthcare Applications (چکیده)
8 - Perfect forward secrecy via an ECC-based authentication scheme for SIP in VoIP (چکیده)
9 - A Novel Provably-Secure ECC-based Authentication and Key Management Protocol for Telecare Medical Information Systems (چکیده)
10 - A secure and robust elliptic curve cryptography‐based mutual authentication scheme for session initiation protocol (چکیده)
11 - An Improvement Over Lee et al.'s Key Agreement Protocol (چکیده)
12 - A secure authentication and key agreement scheme for roaming service with user anonymity (چکیده)
13 - Design of a Secure Authentication and Key Agreement Scheme Preserving User Privacy Usable in Telecare Medicine Information Systems (چکیده)