بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: Monte Carlo method


موارد یافت شده: 17

1 - Reliability analysis of controlled structures based on probabilistic active controller (چکیده)
2 - Copula-based multivariate EWMA control charts for monitoring the mean vector of bivariate processes using a mixture model (چکیده)
3 - Study of Photoneutron Production for the 18 MV Photon Beam of the Siemens Medical linac by Monte Carlo Simulation (چکیده)
4 - A method for assessing subject-specific counting efficiency of whole-body monitoring systems for radioiodine measurements (چکیده)
5 - Virtual calibration of whole-body counter using a library of statistical phantoms (چکیده)
6 - Bayesian Nonparametric Estimation of Distribution Function for Length-Biased Data (چکیده)
7 - Sensitivity analysis of a wideband backward-wave directional coupler using neural network and monte carlo method (چکیده)
8 - A generalized form of the Bernoulli Trial collision scheme in DSMC: Derivation and evaluation (چکیده)
9 - Coupling Constant in Shape Function Model (چکیده)
10 - Market Risk Recognition by Different Models in Listed Banks of Tehran Stock Exchange and OTC (چکیده)
11 - A Review of Kac-Based Collision Models: Bernoulli Trials and its Simplified and Intelligent Variants (چکیده)
12 - The operator dose assessment of landmine detection systems using the neutron backscattering method (چکیده)
13 - Monte Carlo comparison of five exponentiality tests using different entropy estimates (چکیده)
14 - Monte Carlo Calculation of Relative Dose Distribution and Dosimetry Parameters for an 192Ir Source in a Water Phantom Using MCNP4C (چکیده)
15 - Evaluation of a vehicle powertrain fitness to application using driving cycle by Monte Carlo method (چکیده)
16 - Market-Based Transmission Expansion Planning (چکیده)
17 - A Numerical Approach Based on Neuro-Fuzzy Systems for Obtaining Functional Inverse (چکیده)