بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: Population balance


موارد یافت شده: 11

1 - Combination of population balance equation and multi‐layer capacitor theory for modelling of an industrial Dual Polarity® electrostatic treater (چکیده)
2 - Modeling of an industrial mixing valve and electrostatic coalescer for crude oil dehydration and desalination (چکیده)
3 - Dynamic Nanoparticle Aggregation for a Flowing Colloidal Suspension with Nonuniform Temperature Field Studied by a Coupled LBM and PBE Method (چکیده)
4 - Application of Population Balance Theory for Dynamic Modeling of Methane and Ethane Hydrate Formation Processes (چکیده)
5 - A kinetic modeling of particle formation by gas antisolvent process: Precipitation of aspirin (چکیده)
6 - Numerical investigation of particle-fluid interaction on particle diameter prediction in supercritical antisolvent crystallization (چکیده)
7 - CFD Simulation of Nanosufur Crystallization Incorporating Population Balance Modeling (چکیده)
8 - The prediction of Thermodynamic-Kinetic behavior of anti solvent crystallization from Sodium Chloride aqueous systems containing Non-electrolytes (چکیده)
9 - Dynamic simulation and control of a continuous bioreactor based on cell population balance model (چکیده)
10 - Antisolvent crystallization: Model identification, experimental validation and dynamic simulation (چکیده)
11 - Nonlinear Control of a Continuous Bioreactor Based on Cell Population Model (چکیده)