بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: failure probability


موارد یافت شده: 13

1 - AK-SESC: a novel reliability procedure based on the integration of active learning kriging and sequential space conversion method (چکیده)
2 - Investigation of shear strength correlations and reliability assessments of sandwich structures by kriging method (چکیده)
3 - A job submission manager for large–scale distributed systems based on job futurity predictor (چکیده)
4 - On Geometry Dependence of Weibull Parameters: BEREMIN Approach Revisitd (چکیده)
5 - The Role of Constraint and Warm Pre-stress on Brittle Fracture in Steel (چکیده)
6 - Comparison of Global and Local Approaches to Predicting Warm Pre-stress effect on Cleavage Fracture toughness of ferritic steels (چکیده)
7 - PREDICTING HOW CRACK TIP RESIDUAL STRESSES INFLUENCE BRITTLE FRACTURE (چکیده)
8 - A study of Cleavage Fracture of A508 Steel using Round Notched bar specimens (چکیده)
9 - Predicting cleavage fracture in presence of residual stresses (چکیده)
10 - The Role of Constraint and Warm Pre-stress on Brittle Fracture (چکیده)
11 - Comparison of Global and Local Approaches to Predicting Warm Pre-stress effect on Cleavage Fracture toughness of ferritic steels (چکیده)
12 - a local stress based approach to fracture following warm pre-stressing (چکیده)
13 - Global Equations for Size Dependence for Weibull Parameters in a Ductile-to-Brittle Transition Regime (چکیده)