بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: thermal efficiency


موارد یافت شده: 15

1 - Combustion, emission and radiative performance of diffusion flame: effect of graphene nanoparticles (چکیده)
2 - ارزیابی فنی امکان استفاده از پلت کود گوسفندی برای تأمین انرژی پخت‌‌وپز خانگی عشایر ایران (چکیده)
3 - Optimal design and analysis of a novel variable-length intake manifold on a four-cylinder gasoline engine (چکیده)
4 - Bispacer Multi-Stage Direct Contact Membrane Distillation System: Analytical and Experimental Study (چکیده)
5 - Comparative evaluation of the performance of an improved biomass cook stove and the traditional stoves of Iran (چکیده)
6 - Sensitivity and effect of ignition timing on the performance of a spark ignition engine: an experimental and modeling study (چکیده)
7 - Experimental study of using both ZnO/ water nanofluid and phase change material (PCM) in photovoltaic thermal systems (چکیده)
8 - Numerical Investigation of Replaced equations for Irreversible Otto Cycle Using Pareto-Based Multi-Objective Genetic Algorithm (چکیده)
9 - Experimental Study of Two Phase Closed Thermosyphon Using Cuo/Water Nanofluid in the Presence Of Electric Field (چکیده)
10 - Effects of a Nanofluid and Magnetic Field on the Thermal Efficiency of a Two-Phase Closed Thermosyphon (چکیده)
11 - Experimental Study on Thermal Efficiency of Flat Plate Solar Collector Using TiO2/Water Nanofluid (چکیده)
12 - Alternative Equations to Compute the Network and the Thermal Efficiency of the Irreversible Diesel Cycle Using Genetic Algorithm (چکیده)
13 - The effect of magnetic field and nanofluid on thermal performance of two-phase closed thermosyphon (TPCT) (چکیده)
14 - Investigation of Steam Injection Effect and Exergy Analysis on ABC Gas Turbine Cycle (چکیده)
15 - INFLUENCE OF STEAM INJECTION ON THERMAL EFFICIENCY AND OPERATING TEMPERATURE OF GE-F5 GAS TURBINES APPLYING VODOLEY SYSTEM (تاثیر تزریق بخار در راندمان حرارتی و دمای عملکرد توربینهای گازی GE-F5 با اعمال سیستم VODOLEY) (چکیده)