بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: Barkhausen noise


موارد یافت شده: 10

1 - Nondestructive examination of decarburised layer of steels using eddy current and magnetic Barkhausen noise testing techniques (چکیده)
2 - Examination of Barkhausen noise parameters for characterisation of strain-induced martensitic transformation in AISI 304 stainless steel (چکیده)
3 - An advanced magnetic nondestructive system coupled with artificial intelligence analyzer for detection of decarburized layer of steels (چکیده)
4 - Assessment of Retained Austenite in AISI D2 Tool Steel Using Magnetic Hysteresis and Barkhausen Noise Parameters (چکیده)
5 - Design of an expert system based on neuro-fuzzy inference analyzer for on-line microstructural characterization using magnetic NDT method (چکیده)
6 - Comparative study of eddy current and Barkhausen noise methods in microstructural assessment of heat treated steel parts (چکیده)
7 - Nondestructive characterization of microstructure and mechanical properties of intercritically annealed dual-phase steel by magnetic Barkhausen noise technique (چکیده)
8 - characterization of strain induced martensitic trasformation in 304AISI after tensile deformation via magnetic Barkhausen noise (چکیده)
9 - Comparative study of eddy current and Barkhausen noise nondestructive testing methods in microstructural examination of ferrite–martensite dual-phase steel (چکیده)
10 - SEPARATION STEEL PARTS WITH DIFFERENTE MICROSTRUCTURE USING BARKHAUSEN NOISE ANALYSIS (چکیده)